Budějovice
gastroenterologické

11. – 12. 4. 2019, Clarion Congress Hotel České Budějovice

O kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Stalo se již tradicí vás každoročně oslovit a pozvat vás, letos již k 5. setkání mladých gastroenterologů, kteří v kazuistických příbězích vyprávějí a řeší své čerstvě nabité zkušenosti v gastroenterologii a dalších multidisciplinárních oborech. Podpořeni zkušenými experty získávají mladí lékaři cenné zkušenosti zejména v oblasti přednášení a odborných diskuzí. Jsme potěšeni, že i společenské pole je přijímáno velmi pozitivně. Přijďte mezi nás.

Těšíme se na vás s přáním všeho dobrého po celý rok 2019.

prim. MUDr. Olga Shonová
Prezidentka kongresu

Vědecký výbor

prim. MUDr. Olga Shonová

MUDr. Ladislav Pešl

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

prim. MUDr. Marie Pešková

Mgr. Anděla Tichá

Témata roku 2019

Endoskopie

Gastro - Onkologie

Krvácení do GIT

Chirurgie > IBD

Mladí gastroenterologové

Program sester ČAS

Endoskopický workshop, Tandem lékař-sestra

Pořadatelé

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Česká lékařská komora

Česká gastroenterologická společnost ČLSJEP

Gastroenterologická sekce České asociace sester

Program

Program konference si můžete stáhnout zde.

SBORNÍK ABSTRAKT z konference si můžete stáhnout zde

Souběžně s programem bude probíhat posterová sekce a prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Stavba firemních stánků

Registrace Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Slavnostní zahájení kongresu v sále Rožmberk Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Odborný program Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Společenský večer s rautem

Registrace Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Zahájení druhého dne kongresu

Odborný program v lékařské a sesterské sekci (workshop)

Přednášející a hosté roku 2019

 • Bc. Andrea Brucknerová
 • Marcela Gabrielová
 • Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.
 • Sylvie Janniová
 • prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
 • prim. MUDr. Jana Koželuhová
 • Mgr. Monika Kyselová, MBA
 • MUDr. Zuzana Mandátová
 • prim. MUDr. Marie Pešková
 • prim. MUDr. Petr Pták, Ph.D.
 • Milena Nociarová, DiS.
 • prim. MUDr. Zuzana Šerclová
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
 • Mgr. Anděla Tichá
 • doc. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R. N.
 • Luboš Wisniewski
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
 • Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
 • Sekce mladých gastroenterologů

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Registrace

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE POŘÁDÁNA DLE STAVOVSKÉHO PŘEDPISU ČLK Č. 16.
AKCE JE REGISTROVÁNA ČESKOU ASOCIACÍ SESTER DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.

Lékaři do 35 let

 • při platbě provedené do 4. 4. 2019: 800 Kč včetně DPH/os.
 • při platbě provedené od 5. 4. 2019 a na místě: 900 Kč včetně DPH/os.

Lékaři nad 35 let

 • při platbě provedené do 4. 4. 2019: 1 500 Kč včetně DPH/os.
 • při platbě provedené od 5. 4. 2019 a na místě: 1 600 Kč včetně DPH/os.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

 • při platbě provedené do 4. 4. 2019: 600 Kč včetně DPH/os.
 • při platbě provedené od 5. 4. 2019 a na místě: 700 Kč včetně DPH/os.

Společenský večer s rautem 11. 4. 2019: 700 Kč včetně DPH/os.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • kongresové materiály
 • sborník abstrakt na CD s ISBN
 • osvědčení o účasti
 • kongresovou tašku
 • občerstvení během programových přestávek včetně 2 obědů

Registrační poplatek, raut, popř. ubytování (ev. polovinu ceny za dvoulůžkový pokoj) uhraďte na č. účtu: 2107918128/2700 – UniCredit Bank, variabilní symbol: 199436

Storno podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 1. 4. 2019. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Organizátor přijímá přihlášky k aktivní i pasivní účasti pouze prostřednictvím elektronického formuláře na www.budejovicegastro2019.cz. Přihlášky k aktivní účasti společně s abstraktem evidujeme do 15. 3. 2019.

Přihlášky k pasivní účasti je možné zadávat do 5. 4. 2019. V případě zájmu o registraci po tomto datu kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby pozdních registrací jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšené sazby!

Ubytování

V případě zájmu o rezervaci pokojů v Clarion Congress Hotelu České Budějovice tuto skutečnost vyplňte do registračního formuláře. Ubytování není v ceně registračního poplatku, proto je nutné o cenu ubytování navýšit celkovou platbu. Rezervace zajišťujeme do 28. 3. 2019 nebo do naplnění kapacit hotelu.

Cena pokojů v Clarion Congress Hotelu:

 • jednolůžkový pokoj 1 700 Kč/noc
 • dvoulůžkový pokoj 2 100 Kč/noc

Pole označená (*) jsou povinná.

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner

Informace pro vystavovatele

Stavba stánků se uskuteční 11. 4. 2019 v Clarion Congress Hotelu, České Budějovice, 1. patro - foyer od 7.00 do 8.00 hod.

Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout firemní účast na celostátní akci Budějovice gastroenterologické, která se koná 11. - 12. 4. 2019 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Akce je určená pro odborníky z celé České republiky a zejména pro mladé lékaře gastroenterology. Zároveň ji doprovází celostátní Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. Očekávaná účast je 250 - 300 osob. Firemní účast je možná v následujících kategoriích:

1. GENERÁLNÍ PARTNER
120 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 6 plných registrací
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 1. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 1. pozici v konferenčním sále pro nelékařské zdravotní pracovníky
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Generální partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Generální partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Plocha pro reklamu ve Sborníku abstrakt
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 30 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 12. 4. 2019 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek
2. VIP PARTNER
80 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 2. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 2. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci VIP partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci VIP partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 12. 4. 2019 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek
3. HLAVNÍ PARTNER
50 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 3. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Hlavní partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Hlavní partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného logotypu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 12. 4. 2019 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek
4. PARTNER
15 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 1,2 x 2 m v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo prezenční stůl v délce 1,2 m se 2 židlemi
 • 2 plné registrace
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Partneři
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Partneři
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
5. MEDIÁLNÍ PARTNER (pouze pro média a webové portály)
5 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 1,2 x 2 m v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo prezenční stůl v délce 1,2 m se 2 židlemi
 • 2 plné registrace
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Mediální partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Mediální partner
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
6. Prezentace firmy bez fyzické účasti firemního reprezentanta
5 000 Kč bez DPH

 • možnost vystavit firemní materiál na výstavním pultu
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Ostatní partneři
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Ostatní partneři
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
7. Vklad
500 Kč bez DPH

 • Cena za 1 vložený materiál. Nevystavující firma smí vložit nanejvýš 2 materiály.

Věříme, že u Vás tato akce vzbudí zájem a předem se těšíme na Vaši účast. Prosíme o sdělení, jestli máte o firemní prezentaci zájem a ve které kategorii. Dle toho Vás prosíme o zaslání přímé objednávky. Na jejím základě Vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Prosíme o oznámení Vašeho úmyslu stát se partnerem této akce v jakékoliv kategorii do 15. 3. 2019 na adresu bouzkova.jitka@nemcb.cz.

Logotypy, požadavky na přípravu prezenčních lavic, ubrusů a elektrických přípojek zasílejte na výše uvedené kontakty nejpozději do 21. 3. 2019!

Kontakt: Ing. Jitka Bouzková, Obchodní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 387 872 229

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz

Sekretariát gastroeneterologického odd

tel. : +420 38 787 6701
email: gastro@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro lékaře

prim. MUDr. Olga Shonová
email: shonova@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro sestry

Mgr. Anděla Tichá
email: adka.ticha@centrum.cz